Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento nº 5 no dominio público portuario de Camariñas
03/09/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo  ata o 2 de outubro de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento do porto de...
Acordo do 1 de xullo de 2019, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa para a ocupación de terreos portuarios para a construción de nave para taller de reparación e mantemento de barcos e motores mariños, no dominio público portuario de Ribeira, solicitada por Miguel Piñeiro Pérez (expediente 12-48-18-C-2).
05/08/2019
Estase tramitando unha concesión administrativa a favor de Miguel Piñeiro Pérez para a ocupación de terreos portuarios para a construción de nave para taller de reparación e mantemento de barcos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 10 no Porto de Laxe
18/06/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 8 de XULLO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 11-D no Porto de Muros
18/06/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 8 de XULLO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
Acordo do 29 de marzo de 2019, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario e ampliación de usos, da concesión administrativa outorgada á “Sociedade Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia Limitada”, para a construción dun edificio para instalacións frigoríficas, no porto de Ribeira, así como a unificación coa ampliación outorgada por Resolución do 20 de febreiro de 1995 e ampliación de usos (expediente 12-48-87-C-4).
07/05/2019
Estase a tramitar unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario, ampliación de usos e unificación da concesión administrativa coa súa ampliación, outorgada á Sociedad...
Convocatoria para seleccionar operadores para o outorgamento dunha autorización temporal de ocupación de naves de almacenaxe de mercadorías expedidas por vía marítima no peirao comercial do porto de Ribadeo
09/04/2019
No porto de Ribadeo existe un peirao destinado ó trafico comercial de 5 metros de calado e 420 ml de lonxitude aproximadamente, no que se rexistra unha actividade comercial, en grande medida...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 6-B - MUROS
07/03/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 26 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para a presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 21 no Porto de Suevos.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 5 nova-nave no Porto de Sada.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización dos departamentos Nº 5 de Armadores e varios departamentos novos no Porto de Caión.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.