Volver ao contido

Publicador de contidos

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓNS DE ATRAQUE NAS INSTALACIÓNS NAÚTICO-DEPORTIVAS DO PORTO DE MUXÍA.
30/06/2010
Prego de bases polas que se rexerá a convocatoria pública de solicitudes de autorizacións de atraque nas instalacións naútico-deportivas do porto de muxía. Convocatoria para embarcacións...
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS MENORES EN VILAXOÁN
03/05/2010
Prego  de  bases  polas  que  se  rexerá  a  convocatoria  pública  para  o outorgamento  de  autorizacións  de ...
DOG Nº 7
12/01/2009
Resolución do 5 de decembro de 2008 polo que se anuncia a apertura dunha convocatoria pública para a presentación de solicitudes de autorizacións de atraque para  embarcacions menores...
DOG Nº 2
05/01/2009
Acordo do 18 de decembro de 2008, da Zona Centro, polo que se anuncia a apertura  dunha convocatoria pública para a presentación de solicitudes de autorizacións de atraque para embarcacións...
DOG Nº 131
08/07/2008
Acordo do 9 de xunio de 2008, da Xefatura da Zona Norte de Portos de Galicia, polo que se anuncia a apertura dunha convocatoria pública para a presentación de solicitudes de autorizacións de...