Volver ao contido

Contido web

Resolución do 5 de decembro de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación dos espazos e dos usos portuarios do porto de Cedeira

O DOG nº 238, do venre 14 de decembro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente ó proceso de delimitación dos espazos e dos usos portuarios (DEUP) do porto de Cedeira (termo municipal de Cedeira, A Coruña).

Información adicional:

 

Resolución do 18 de outubro de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación dos espazos e dos usos portuarios do porto de Aldán

O DOG nº 207, do martes 30 de outubro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente ó proceso de delimitación dos espazos e dos usos portuarios (DEUP) do porto de Aldán (TM de Cangas do Morrazo, Pontevedra).

Información adicional:

 

Resolución do 29 de agosto de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Laxe

O DOG nº 173, do martes 11 de setembro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Laxe.

Información adicional:

 

Resolución do 29 de agosto de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios dos portos de Aguiño e Castiñeiras e das instalacións marítimas de Ameixida

O DOG nº 173, do martes 11 de setembro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios dos portos de Aguiño e Castiñeiras e das instalacións marítimas de Ameixida.

Información adicional:

 

Resolución do 29 de agosto de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios dos portos de Corme e Santa Mariña

O DOG nº 173, do martes 11 de setembro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios dos portos de Corme e Santa Mariña.

Información adicional:

 

Resolución do 29 de agosto de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios dos portos de Malpica e Barizo

O DOG nº 173, do martes 11 de setembro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios dos portos de Malpica e Barizo.

Información adicional:

 

Resolución do 29 de agosto de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Maniños-Barallobre

O DOG nº 173, do martes 11 de setembro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Maniños-Barallobre.

Información adicional:

 

Resolución do 13 de abril de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Burela

O DOG nº 80, de mércores 25 de abril de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Burela.

Información adicional:

 

Resolución do 13 de abril de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Ribeira

O DOG nº 80, de mércores 25 de abril de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Ribeira.

Información adicional:

 

Resolución do 9  de outubro de 2015 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto da Pobra do Caramiñal

O DOG nº 203, do venres 23/10/2015 publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios dos portos de Portosín, Pobra do Caramiñal, Cabo de Cruz e Escarabote e as instalacións de Bodión e Ancados.

Información adicional:

 

Resolución do 21 de setembro de 2015 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Muxía

O DOG nº 191, do martes 06/10/2015 publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Muxía.

Información adicional: