Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Explotación de instalacións de "Bar / Cafetaría da Lonxa do porto de Portonovo” (Pontevedra).

Infórmase de que o anuncio de licitación pola que se fai público o concurso público (procedemento aberto sistema multicriterio) para  a selección de oferta de proxecto concesional e posterior tramitación como concesión administrativa de ocupación dominio público portuario con destino a explotación de instalacións de bar –cafetaría da lonxa do porto de Portonovo, atópase publicado, dende o día 21 de abril de 2020, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=701857&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl

 

No dito perfil poderán descargarse os Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguimento.

 

NOTA IMPORTANTE:

Reanudación dos prazos administrativos e procesais con efecto do 1 e 4 de xuño de 2020, respectivamente.

Pode consultar os artigos correspondentes da resolución nesta ligazón.