Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Servizo de "Direccion de obras de acondicionamento do borde portuario de Porto do Son” (A Coruña)

Infórmase de que o anuncio de licitación do servizo relativo a Dirección de obras de acondicionamento do borde portuario do Son, non suxeitas a regulación harmonizada e co nº de expte. 7/2019/CNTSE, atópase publicado, dende o día 16 de decembro de 2019, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=623701&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl

No dito perfil poderán descargarse os Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguimento.”