Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Aviso do envio ao Diario Oficial da Unión Europea o anuncio de licitacion do servizo de “Coordinacion en materia de seguridade e saude, na fase de elaboracion do proxecto de construccion e na de execucion da obra"

A dia de hoxe, venres 11 de outubro de 2019, enviouse a o DOUE (Diario oficial da Union Europea) o anuncio de licitacion do servizo de “COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE, NA FASE DE ELABORACION DO PROXECTO DE CONSTRUCCION E NA DE EXECUCION DA OBRA” con clave 4/2019/CNTSE.

O prazo de presentación de ofertas iníciase hoxe co envío do anuncio a o Diario Oficial da Unión Europea e finalizará o próximo 10 de xaneiro de 2020 as 14.00 horas. Dita licitación faráse pública o día de hoxe no perfil do contratante, para que os licitadores interesados podan aceder a os pregos:

www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=587982

 

No dito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á licitación referida e a través do mesmo, calquera interesado poderá obter a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguemento.