Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Proxecto relativo ás obras de "Demolición de Nave Industrial no Porto de Barallobre - Fene" (A Coruña)

Publícase, para coñecemento xeral de calquera interesado, o proxecto completo das obras de " DEMOLICION DE NAVE INDUSTRIAL NO PORTO DE BARALLOBRE- FENE” (A CORUÑA) en formato pdf, así como o presuposto en formato bc3*.

(*AVISO.- Os arquivos de tipo editable (bc3), ao ser de intercambio, poden conter erros que non puideron ser verificados, polo que se advirte de que, en todo caso, O DOCUMENTO VÁLIDO É O PUBLICADO EN FORMATO EN PDF).

Así mesmo, infórmase de que o anuncio de licitación das obras relativas ao proxecto de referencia, non suxeitas a regulación harmonizada e co nº de expte. 10/2018/CNTOB, atópase publicado, dende o día 26.07. 2019, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:

 

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=456024 

 

No dito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguemento.