Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Proxecto relativo as obras de "Demolición de nave industrial para fábrica de xeo en Muros" (A Coruña).

Publícase, para coñecemento xeral de calquera interesado, o proxecto completo das obras de " DEMOLICION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FABRICA DE XEO EN MUROS” (A CORUÑA) en formato pdf, así como o presuposto en formato bc3*.

(*AVISO.- Os arquivos de tipo editable (bc3), ao ser de intercambio, poden conter erros que non puideron ser verificados, polo que se advirte de que, en todo caso, O DOCUMENTO VÁLIDO É O PUBLICADO EN FORMATO EN PDF.)

Así mesmo, infórmase de que o anuncio de licitación das obras relativas ao proxecto de referencia, non suxeitas a regulación harmonizada e co nº de expte. 10/2018/CNTOB, atópase publicado, dende o día 26.07. 2019, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:

 

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=459615

 

No dito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguemento.