Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Publicación do Servizo de “Batimetria e Topografia do canle do Rio Lerez asi como a caracterización do material do leito do rio (Pontevedra)”.

Publícase a día 19 de Novembro de 2019 no Perfil do Contratante e no Silex o Servizo de “BATIMETRIA E TOPOGRAFIA DO CANLE DO RIO LEREZ ASI COMO A CARACTERIZACIÓN DO MATERIAL DO LEITO DO RIO “(PONTEVEDRA)”

Así mesmo, infórmase de que o anuncio de licitación relativo ao Servizo de referencia, non suxeitas a regulación harmonizada e co Nº de Expte. 6/2019/CNTSE, atópase publicado, dende o día 19/11/ 2019, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:


www.contratosdegalicia.gal/resultado.jsp?N=619724 

 

No dito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguemento.