Volver ao contido

Publicador de contidos

Normativa cos criterios e procedementos de autorización de espectáculos ou actividades recreativas nos portos autonómicos
07/10/2017
Normativa de autorización de espectáculos ou actividades recreativas nos portos autonómicos.
ORDE da Consellería do Mar-Xunta de Galicia, do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar
08/09/2017
ORDE da Consellería do Mar-Xunta de Galicia, do 8 de setembro de 2017 de delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, nas direccións xerais e xefaturas territoriais...
LEI DE TAXAS 2016
01/01/2016
Tarifas Portuarias 2016 Extracto da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia Lei de taxas, prezos e exaccións reguladoras da...
LEI DE TAXAS 2010 – PORTOS DE GALICIA
09/11/2010
Tarifas Portuarias Extracto da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Modificada por: Lei 8/2003, do 23 de decembro,...
LEI DE TAXAS - PORTOS DE GALICIA
02/07/2009
Lei de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Tarifas Portuarias   Extracto da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras...
DECRETO APROBACIÓN REGULAMENTO EPPG, (20/07/1995)
29/06/2009
Decreto 227/1995, do 20 de xullo, polo que se aproba o regulamento do Ente Público Portos de Galicia ditado en aplicación e desenvolvemento da lei 5/1994 de 29 de novembro.
ORDE FOM/818/2004, (24/03/2004)
29/06/2009
Orde FOM/818/2004, de 24 de marzo, de definición de conceptos, condicións, escalas e criterios para a aplicación das taxas portuarias e as súas bonificacións, de acordo co previsto na Lei 48/2003,...