Volver ao contido

Publicador de contidos

Volver á páxina Índice
Atrás

PUBLICADA A RESOLUCIÓN POLA QUE SE SOMETEN A INFORMACIÓN PÚBLICA O ANTEPROXECTO E O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA O PROXECTO DA DRAGAXE DA CANLE DE ACCESO AO PORTO DE PONTEVEDRA NO RÍO LÉREZ

Esta publicación realízase para os efectos previstos no Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos (BOE núm. 23, do 26 de xaneiro), faise público que, por espazo de trinta (30) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, quedarán expostos en horas de atención ao público o anteproxecto e o estudo de impacto ambiental do proxecto referido no encabezamento, co fin de que calquera interesado poida consultalo e, se é o caso, formular nese prazo as alegacións, suxestións e/ou observacións que considere convenientes. 

Pode consultar o detalle desta información nesta páxina