Volver ao contido

Publicador de contidos

Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización de varios departamentos no Porto de Lorbé.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización de varios departamentos de usuarios e contenedores no Porto de Pontedeume.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Acordo do 27 de setembro de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Boiro, pola ocupación de dominio público portuario con destino á construción e explotación dun edificio para o desenvolvemento de deportes de remo e usos complementarios, na zona de servizo do porto de Cabo de Cruz (expediente 12-57-17-C-1)
23/10/2018
Estase a tramitar unha concesión administrativa, solicitada polo Concello de Boiro, con destino á ocupación de dominio público portuario con destino á construción e explotación dun edificio para o...
Acordo do 10 de agosto de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Proameixa Fernández, S.L. con destino á ocupación de catro departamento para a instalación e explotación de depuradora de moluscos no porto de Rianxo (expediente 12-55-13-C-1)
19/09/2018
Estase a tramitar unha concesión administrativa, solicitada por Proameixa Fernández, S.L., con destino á ocupación de catro departamentos para a instalación e explotación de depuradora de moluscos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento nº 9 de armadores no porto de Fisterra
31/08/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 17 de setembro de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento conforme ás...
Acordo do 13 de abril de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa con destino á instalación e explotación de suministro de combustible a buques pesqueiros, no dominio público portuario de Muxía, solicitada por “Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.L.” (expediente 12-31-16-C-1)
16/07/2018
Estase tramitando unha concesión administrativa a favor de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.L. para a explotación de instalacións de subministración de combustible existentes, no...
Acordo do 25 de maio de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Ferroatlántica, S.L. con destino á ocupación de dominio público portuario por Nave de mercadorias no porto de Brens-Cee no porto de Brens-Cee, solicitada por Ferroatlántica, S.L. (12-34-11-C-1)
06/07/2018
Estase a tramitar unha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Ferroatlántica, S.L. con destino á ocupación de dominio público portuario por nave de mercadorías no porto...
Acordo do 15 de maio de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario e ampliación de usos, da concesión administrativa outorgada a Iris Cruña, S.L. para construír unha planta frigorífica e de conxelación de peixe no dominio público portuario de Sada (expediente 12-13-87-C-1)
03/07/2018
Estase a tramitar unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario e ampliación de usos da concesión administrativa outorgada a Iris Cruña, S.L. para a construción dunha planta...
Acordo do 15 de maio de 2017, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Nuria Lojo Sampedro, en relación coa explotación de cafetaría-bar de servizo dos usuarios do porto de Ribeira, para legalización de instalación da terraza cuberta anexa (expediente 12-48-11-C-1)
13/06/2018
Estase a tramitar unha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Nuria Lojo Sampedro, para explotación de cafetaría-bar de servizo dos usuarios do porto de Ribeira, para...
Acordo do 28 de maio de 2018 polo que se somete a información pública a solicitude de concesión administrativa presentada pola empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. para a ocupación de terreos portuarios para depósito de contedores destinados ao almacenamento frigorífico de produtos alimentarios perecedoiros, transportados por vía marítima, no porto de Ribeira
12/06/2018
A empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto de Ribeira con destino a ocupación de terreos portuarios...