Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Anuncio de licitación das AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUES NOS PORTOS DE SADA, A POBRA DO CARAMIÑAL E RIANXO - (Expediente PRG-2021-0115)

Con data 30 de xuño de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto ORDINARIO e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “AMPLIACIÓN, REFORMA E MELLORA DE INSTALACIÓNS ABOIANTES DE ATRAQUES NOS PORTOS DE SADA, A POBRA DO CARAMIÑAL E RIANXO”.

  • Expediente PRG-2021-0115, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=802407&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl 

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: