Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA FUNCIONAL DA RAMPLA DE VARADA DO PORTO DA GUARDA” - (Expediente PRG-2021-0116)

Con data 17/06/2021, fíxose público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a contratación das obras de “MELLORA FUNCIONAL DA RAMPLA DE VARADA DO PORTO DA GUARDA”.

  • Expediente PRG-2021-0116, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: