Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Proxecto constructivo para o acondicionamento do borde portuario de Porto do Son

Documentación en castelán do proxecto de construcción e acondicionamiento do borde portuario no porto de Porto do Son (A Coruña): memoria, planos, estudios de seguridade e saúde, prego de prescricións e orzamento.

NOTA INFORMATIVA SOBRE O DOCUMENTO EN FORMATO BC3: este arquivo .bc3 é o correspondente ó orzamento do proxecto. Non obstante, o presuposto válildo é o do proxecto aprobado e asinado, xa que este é únicamente un arquivo de axuda para a preparación da información. É un arquivo de intercambio xeral que pode sofrir cambios no proceso de exportación/importación do arquivo, en función do programa utilizado y, por tanto, debe usarse coas cautelas de comprobación co orzamento do proxecto aprobado e asinado.