Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORA FUNCIONAL DA RAMPLA DE VARADA DO PORTO DA GUARDA” - (Expediente PRG-2021-0116)
18/06/2021
Con data 17/06/2021, fíxose público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a...
Anuncio de licitación das OBRAS de “REPOSICIÓN DE DOUS MÓDULOS DE DIQUE FLOTANTE NO PORTO DE AGUETE” - (Expediente PRG-2021-0089)
17/06/2021
Con data de hoxe, 17/06/2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo), para a...
Anuncio de licitación das OBRAS da “NOVA LONXA NO PORTO DE CANIDO" - (Expediente PRG-2021-0033)
16/06/2021
Con data de hoxe, 16/06/2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante , o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo),...
"Servizo para o reflotamento, remoción e xestión de restos do buque pesqueiro L´etel afundido no Porto de Ribeira” suxeito a regulación harmonizada - Expediente 12/2020/CNTSE
26/01/2021
Con data 25/01/2021, foi publicado  no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante  procedemento aberto s e sistema unicriterio (prezo) , para a contratación,...
Nova pasarela no porto de Moaña (Pontevedra) - Expediente 16/2020/CNTOB
11/12/2020
Con data 11/12/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio , para a contratación, mediante...
“Construción dun pantalán para servizo á pasaxe e ampliación do pantalán da escola de remo no porto de Pontecesures” (Pontevedra) expediente 13/2020/CNTOB
04/12/2020
Con data 04/12/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante  procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo) , para a contratación das...
“Obra de dragaxe no Porto de Canido” (Oia-Pontevedra), Expediente 10/2020/CNTOB
27/11/2020
O día 27/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo) para a contratación da "Obra de dragaxe no...
Servizo auxiliar para o manexo da comporta da dársena interior de Malpica e dos guindastres do porto de Malpica e esporadicamente Caión
19/11/2020
A día 19/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto uniicriterio supersimplificado para a contratación do “Servizo auxiliar para o manexo da...
Actualización, adquisición e soporte software de licenzas de Autodesk AutoCAD para a Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia
18/11/2020
O día 18/11/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación da subministración de “Actualización, adquisición e soporte...
Obra de reposición da cuberta na Lonxa de Muxia (A Coruña) - Expediente: 12/2020/CNTOB
05/11/2020
O día 05/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da “ Obra de reposición da cuberta na Lonxa de Muxia (A...