Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Acordo do 25 de maio de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Ferroatlántica, S.L. con destino á ocupación de dominio público portuario por Nave de mercadorias no porto de Brens-Cee no porto de Brens-Cee, solicitada por Ferroatlántica, S.L. (12-34-11-C-1)
06/07/2018
Estase a tramitar unha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Ferroatlántica, S.L. con destino á ocupación de dominio público portuario por nave de mercadorías no porto...
Acordo do 15 de maio de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial, por ampliación de prazo extraordinario e ampliación de usos, da concesión administrativa outorgada a Iris Cruña, S.L. para construír unha planta frigorífica e de conxelación de peixe no dominio público portuario de Sada (expediente 12-13-87-C-1)
03/07/2018
Estase a tramitar unha modificación substancial por ampliación de prazo extraordinario e ampliación de usos da concesión administrativa outorgada a Iris Cruña, S.L. para a construción dunha planta...
Acordo do 15 de maio de 2017, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Nuria Lojo Sampedro, en relación coa explotación de cafetaría-bar de servizo dos usuarios do porto de Ribeira, para legalización de instalación da terraza cuberta anexa (expediente 12-48-11-C-1)
13/06/2018
Estase a tramitar unha modificación substancial da concesión administrativa outorgada a Nuria Lojo Sampedro, para explotación de cafetaría-bar de servizo dos usuarios do porto de Ribeira, para...
Acordo do 28 de maio de 2018 polo que se somete a información pública a solicitude de concesión administrativa presentada pola empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. para a ocupación de terreos portuarios para depósito de contedores destinados ao almacenamento frigorífico de produtos alimentarios perecedoiros, transportados por vía marítima, no porto de Ribeira
12/06/2018
A empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto de Ribeira con destino a ocupación de terreos portuarios...
Acordo do 25 de maio de 2018 polo que se somete a información pública a solicitude de concesión administrativa presentada pola empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. para a ocupación de terreos portuarios para depósito de contedores destinados ao almacenamento frigorífico de produtos alimentarios perecedoiros, transportados por vía marítima, no porto da Pobra do Caramiñal
12/06/2018
A empresa Alimentos Cruz del Sur, S.A. solicitou a Portos de Galicia unha concesión administrativa no dominio público portuario do porto da Pobra do Caramiñal con destino a ocupación de terreos...
ACORDO DO 24 DE ABRIL DE 2018, DA ZONA CENTRO, POLO QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAMITACIÓN DUNHA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CON DESTINO Á OCUPACIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A CENTRO DE FORMACIÓN MARÍTIMA, DE PREVENCIÓN DE RISCOS E DE SEGURIDADE NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DA POBRA DO CARAMIÑAL, SOLICITADA POLO SERVIZO DE FORMACIÓN GALEGO E SALVAMENTO, S.L. (EXPEDIENTE 12-50-18-C-2).
07/06/2018
Acordo do 24 de abril de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa con destino á ocupación de edificación destinada a centro de...
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS NO PORTO DE PONTEDEUME
05/06/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 25 DE XUÑO de 2018, para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
ACORDO DO 1 DE MARZO DE 2018, DA ZONA CENTRO, POLO QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAMITACIÓN DUNHA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CON DESTINO Á REGULARIZACIÓN DAS LÍÑAS ELÉCTRICAS EXISTENTES, DE MEDIA E BAIXA TENSIÓN SOTERRADAS E CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE CAMELLE, SOLICITADA POR “ELECTRA DEL GAYOSO, S.L.” (EXPEDIENTE 12-29-18-C-1).
17/04/2018
Estase a tramitar unha concesión administrativa a favor de Electra del Gayoso, S.L. para a regularización das liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas e centro de...
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº 10 NO PORTO DE LAXE
12/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 30 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DE DEPARTAMENTO Nº 1 NAVE EXPORTADORES NO PORTO DE SADA
12/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 30 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.