Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

RESOLUCIÓN do 19 de Xullo do 2022 pola que se acorda modificar a composición dos membros da comisión permanente responsable da elaboración da lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos.

Por Resolución desta Presidencia do 8 de xaneiro de 2020 publicada no DOGA número 21 do 31 de xaneiro de 2020, acordouse a apertura de prazo de presentación de solicitudes para a elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos, acordándose na mesma resolución, na condición décimo segunda das bases, nomear aos membros integrantes da Comisión Permanente encargada de dirixir o proceso.