Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Acta da xuntanza do 24 de xullo de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista provisional dos/as solicitantes admitidos coa puntuación provisional e dos/as solicitantes excluídos coa puntuación provisional e con expresión da causa de exclusión despois do exame das solicitudes omitidas na lista provisional publicada o día 25 de xuño de 2020 e da revisión das subsanacións producidas a instancia dos interesados
29/07/2020
En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 24 de xullo de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación...
Acta da xuntanza do 11 de xuño de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista provisional dos/as solicitantes admitidos coa puntuación provisional e dos/as solicitantes excluídos coa puntuación provisional e con expresión da causa de exclusión
25/06/2020
En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 11 de xuño de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación...
RESOLUCIÓN do 7 de Maio de 2020 pola que se acorda a continuación do procedemento para a elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a garda peiraos.
07/05/2020
Resolución do 7 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación do procedemento para a elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos.
RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2020 pola que se modifica a composición da comisión permanente do proceso para a elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos.
06/03/2020
Publicado no DOG número 21, do 31 de xaneiro de 2020, a apertura do prazo de presentación de solicitudes para a elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a...
Resolución contratación técnica comunicacións e relacións externas
06/02/2020
Vista a proposta da Comisión de Selección nomeada por resolución da Presidenta de Portos de Galicia o 21 de xaneiro de 2020 para a provisión dun posto de técnica/o superior de comunicacións e...