Volver ao contido

Contido web

Delimitacións de espazos e usos portuarios en trámite

Porto de San Tomé-Tragove (Cambados)

O DOG nº 172, do Mércores 26/08/20, publicou a resolución do 12 de agosto de 2020 pola que se somete a información pública a modificación substancial da delimitación dos espazos e dos usos portuarios do porto de San Tomé-Tragove (Cambados)

 
Porto de Muxía

O DOG nº 191, do martes 06/10/2015, publicou a resolución do 21 de setembro de 2015 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Muxía