Volver ao contido

Marpol 73/78

Plan de recepción e manipulación de residuos xerados polos buques

En cumprimento do art. 12 do R.D. 1381/2002, do 20 de decembro, pódese descargar o Plan de recepción e manipulación de residuos xerados polos buques.
  • Recepción de residuos de hidrocarburos (anexo I Convenio Marpol 73/78)
  • Recepción de augas sucias dos buques (anexo IV convenio Marpol 73/78)
  • Recepción de lixos e residuos de carga (anexo v Convenio Marpol 73/78)

A empresa autorizada para a recepción e manipulación de residuos xerados polos buques en virtude do contrato de xestión de servizo baixo a modalidade de concesión é a mercantil PORTVIGO, S.L.

 

Teléfonos de contacto co operador autorizado

ZONA NORTE 627 505 616
ZONA NORTE 627 505 617
ZONA CENTRO 666 491 497
ZONA CENTRO 627 505 600
ZONA SUR 627 505 613
COORDINADOR XERAL DE PORTOS 670 998 661
TELÉFONO ECOLÓXICO DE ATENCIÓN 24 HORAS 902 181 072
 

Puntos de recollida