Volver ao contido

Contido web

Membros do consello de administración de Portos de Galicia

*Actualizado a data de 01/08/2023 (ademais de no DOG, pode consultar os nomeamentos e cesamentos na seguinte páxina)


PRESIDENTE DO ENTE PÚBLICO E DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN
D. José Antonio Alavarez Vidal (dende 29/07/2023)

DIRECTOR DO ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA
D. Roi Fernández Añón (dende 11/10/2019)

 

EN REPRESENTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS E MOBILIDADE
D. Francisco Menéndez Iglesias 22/09/2014
Dª. María Encarnación Rivas Díaz 31/07/2009
D. Maria Pilar Arias Graña 17/07/2023
D. Ignacio Maestro Saavedra 10/04/2017

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Dª. Blanca Garcia-Señorans Álvarez 31/07/2009

CONSELLERÍA DO MAR
Dª. Silvia Cortiñas Fernández 22/09/2020
Dª. Susana Rodríguez Carballo 31/07/2009

CONSELLERÍA DE FACENDA
D. Francisco Hernán Martínez 31/01/2022

CONSELLERÍA DE ECONOMIA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN
D. José Ramón Pardo Cabarcos 17/07/2023

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
D. José Manuel Merelles Remy 17/072023

 

EN REPRESENTACIÓN DOS SECTORES ECONÓMICOS RELACIONADOS COAS ACTIVIDADES PORTUARIAS:

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE LUGO
D. Jaime Luis López Vázquez 06/03/2020 (renovado 13/09/2023)

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DA CORUÑA
D. Juan Antonio Quiroga Lage  10/04/2017 (renovado 13/09/2023)

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE PONTEVEDRA
D. José Manuel Alvarez Alvariño 13/09/2023

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO
D. Domingo Rey Seijas 31/07/2009

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA
D. Manuel Daniel Formoso Moledo 03/04/2023

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE PONTEVEDRA
D. Jose Manuel Rosas Otero 22/04/2015

ASNAUGA
D. Javier Ruiz de Cortazar Díaz 31/07/2009


EN REPRESENTACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS:

ADMINISTRACIÓNS LOCAIS POLA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
D. Rafael Louzán Abal 16/09/11

ADMINISTRACIÓNS LOCAIS POLA PROVINCIA DE A CORUÑA
D. Bernardo Fernández Piñeiro 19/11/2015

ADMINISTRACIÓNS LOCAIS POLA PROVINCIA DE LUGO
D. Antonio Veiga Outeiro 18/02/2016

EN REPRESENTACIÓN DO PERSOAL DO ENTE PÚBLICO

D. Javier Novoa Casado 15/07/2015

 

SECRETARIO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN:

D. Manuel Bautís Cheda