Volver ao contido

Contido web

Membros do consello de administración de Portos de Galicia

*Actualizado a data de 05/10/2022


PRESIDENTA DO ENTE PÚBLICO E DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN
Dna. Susana Leguas Gil (dende 12/07/2019)

DIRECTOR DO ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA
D. Roi Fernández Añón (dende 11/10/2019)

 

EN REPRESENTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

C.M.A.T.I.
D. Francisco Menéndez Iglesias 22/09/2014
Dª. María Encarnación Rivas Díaz 31/07/09
D. Joaquin Macho Canales 8/02/2016
D. Ignacio Maestro Saavedra 10/04/2017

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Dª. Blanca Garcia-Señorans Álvarez 31/07/09

CONSELLERÍA DO MAR
Dª. Silvia Cortiñas Fernández 22/09/20
Dª. Susana Rodríguez Carballo 31/07/09

CONSELLERÍA DE FACENDA
D. Francisco Hernán Martínez 31/01/22

CONSELLERÍA DE ECONOMIA E INDUSTRIA
D. Pablo Casal Espido 09/11/20
Dª. Mª Nava Castro Domínguez 21/02/2014

 

EN REPRESENTACIÓN DOS SECTORES ECONÓMICOS RELACIONADOS COAS ACTIVIDADES PORTUARIAS:

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE LUGO
D. Jaime Luis López Vázquez 06/03/2020

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DA CORUÑA
D. Juan Antonio Quiroga Lage  10/04/17

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE PONTEVEDRA
D. Eduardo Barros Pereira 10/02/2015

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO
D. Domingo Rey Seijas 31/07/09

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA
D. María Josefa Crespo Fraga 31/07/09

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE PONTEVEDRA
D. Jose Manuel Rosas Otero 22/04/2015

ASNAUGA
D. Javier Ruiz de Cortazar Díaz 31/07/09


EN REPRESENTACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS:

ADMINISTRACIÓNS LOCAIS POLA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
D. Rafael Louzán Abal 16/09/11

ADMINISTRACIÓNS LOCAIS POLA PROVINCIA DE A CORUÑA
D. Bernardo Fernández Piñeiro 19/11/2015

ADMINISTRACIÓNS LOCAIS POLA PROVINCIA DE LUGO
D. Antonio Veiga Outeiro 18/02/2016

EN REPRESENTACIÓN DO PERSOAL DO ENTE PÚBLICO

D. Javier Novoa Casado 15/07/2015

 

SECRETARIO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN:

D. Manuel Bautís Cheda