Volver ao contido

Contido web

Solicitudes para a prórroga da ocupación do dominio público portuario

Procedemento IF500C: Prórroga da autorización de ocupación de dominio público portuario, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

A tramitación deste procedemento pode ser iniciada por calquera persoa interesada dende a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Esta ligación dalle acceso ó devandito contorno de tramitación