Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Licenza prestación servizos practicaxe e, amarre e desamarre en cariño, burela, viveiro, cee, laxe, corcubión e sada

En data 27 de xuño de 2024, previo preceptivo envío de licitación ao DOG que foi publicado no DOG Nº 124, de 27 de xuño de 2024, realizaronse as publicacións directa e automáticamente dende PLATIÓN, no Perfil de Contratante e na Plataforma Silex, dos correspondentes anuncios de licitación dos seguintes expendientes:

  • Expediente PRG-2024-0046 licenza prestación servizos practicaxe e, amarre e desamarre en cariño, burela, viveiro.
  • Expediente PRG 2024-0047 licenza prestación servizos practicaxe e, amarre e desamarre en cee, laxe, corcubión, sada.

 

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo estas as seguintes:

PRG-2024-0046 - Licenza prestación servizos practicaxe e, amarre e desamarre en Cariño, Burela, Viveiro.

 

PRG-2024-0047 - Licenza prestación servizos practicaxe e, amarre e desamarre en Cee, Laxe, Corcubión, Sada.

 

NOTA: A data de presentación de ofertas é desde o día seguinte á publicación no DOG e remata o 29 de xullo de 2024 ás 14:00 horas, (por ser o último día de presentación de ofertas inhábil, en aplicación da disposición adicional 12ª da LCSP, este enténdese prorrogado ao primeiro día hábil seguinte).