Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

ANUNCIO de licitación do "Servizo integral de xestion informatica e oficina técnica de proxectos tic da epe portos de galicia".

Con data luns 6 de maio de 2024, foi publicado, previo preceptivo envío ao DOUE, directa e automáticamente dende PLATIÓN, no Perfil de Contratante e na Plataforma Silex, o correspondente anuncio de licitación da contratación mediante procedemento aberto sistema multicriterio e regulación harmonizada do “Servizo integral de xestion informatica e oficina técnica de proxectos Tic da E.P.E. Portos de Galicia”.

  • Expediente PRG 2022-0117, suxeito a regulación harmonizada

 

A ruta de acceso ao enderezo do Plataforma de Contratos, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte: