Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Resolución contratación técnica comunicacións e relacións externas

Vista a proposta da Comisión de Selección nomeada por resolución da Presidenta de Portos de Galicia o 21 de xaneiro de 2020 para a provisión dun posto de técnica/o superior de comunicacións e relacións externas mediante contrato temporal de interinidade para dar cobertura a baixa por maternidade resólvese a contratación da persoa seleccionada pola devandita Comisión.