Volver ao contido

Contido web

Directorio de sedes e datos de contacto

 

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA

Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 881 950 095
Correo-e: portosdegalicia@portosdegalicia.com
Páxina web: www.portosdegalicia.gal
 
Presidenta
Lenguas Gil, Susana
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 545 780 - Fax: 981 565 518
Correo-e: secretaria.presidente.portos@xunta.gal
 
Dirección
Fernández Añón, Roi
Director
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 545 797 - Fax: 981 565 518
Correo-e: roi.fernandez.anon@xunta.gal
 
Unidade de Comunicación e Relacións Externas
Taladrid Díez Alba
Técnico de Comunicación e RR.EE.
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 545 797
Correo-e: comunicacion@portosdegalicia.com
 
Dirección de operacións
--
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 881 999 304
Correo-e: --
 
Departamento de Secretaría Xeral e Asesoría Xurídica
Bautís Cheda, Manuel
Xefe do Departamento
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 545 330 - Fax: 981 545 324
Correo-e: asesoriajuridica@portosdegalicia.com
 
Departamento de Contabilidade e Tesoureria / Servizos Xerais
Lago Martínez, Victoriano
Xefe do Departamento
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 545 342 - Fax: 981 584 503
Correo-e: victoriano.lago.martinez@portosdegalicia.com
 
Departamento Xestión Económica e Control Orzamentario
García Regueiro, Consuelo
Xefa do Departamento
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 545 340 - Fax: 981 584 503
Correo-e: consuelo.garcia.regueiro@portosdegalicia.com
 
Área de Infraestruturas, Medio Ambiente e Seguridade
Rodríguez Pardo, Juan Antonio
Xefe da Área
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 957 336 - Fax: 981 547 216
Correo-e: infraestructuras@portosdegalicia.com
 
Área de Explotación e Planificación Portuaria
Calzadilla Bouzón, Ana Isabel
Xefa da Área
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 981 545 202 - Fax: 981 545 324
Correo-e: ana.isabel.calzadilla.bouzon@portosdegalicia.com
 
Área de Instalacións Náuticas e Portos Deportivos
Reboredo Losada, Rubén
Xefe Departamento Portos Deportivos
Praza de Europa, 5A-6º. Fontiñas - Santiago de Compostela (15707 A Coruña)
Telf.: 881 995 196
Correo-e: portosdeportivos@portosdegalicia.com
 
ZONA CENTRO - A CORUÑA
Solana Barjacoba, Lorena
Xefa de Zona
Avda. Porto da Coruña, 5-1º - 15006 A Coruña
Telf.: 981 182 626 - Fax: 981 182 625
Correo-e: zonacentro@portosdegalicia.com
 
ZONA NORTE - LUGO
López Fernández, Antonio
Xefe de Zona
R/ Pastor Díaz, 13, 1º - 27002 Lugo
Telf.: 982 828 426 - Fax: 982 828 430
Correo-e: zonanorte@portosdegalicia.com
 
ZONA SUR - PONTEVEDRA
Ruibal Fernández, Mateo
Xefe de Zona
R/ Victor Said Armesto, 1, 1º e 2º - 36002 Pontevedra
Telf.: 886 159 290 - Fax: 886 159 301
Correo-e: zonasur@portosdegalicia.com
 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DAS OFICINAS PORTUARIAS
Pode consultar o listín telefónico das oficinas portuarias e dos portos adscritos a cada unha delas nesta ligazón.