Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

“Obra de dragaxe no Porto de Canido” (Oia-Pontevedra), Expediente 10/2020/CNTOB

O día 27/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto simplificado e sistema unicriterio (prezo) para a contratación da "Obra de dragaxe no Porto de Canido" (Oia-Pontevedra)

Expediente 10/2020/CNTOB, non suxeita a regulación harmonizada.

 

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os  pregos e:                

 

Así mesmo pode consultar o proxecto técnico na seguinte ligazón: