Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

"Servizo para o reflotamento, remoción e xestión de restos do buque pesqueiro L´etel afundido no Porto de Ribeira” suxeito a regulación harmonizada - Expediente 12/2020/CNTSE

Con data 25/01/2021, foi publicado  no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante  procedemento aberto s e sistema unicriterio (prezo), para a contratación, mediante tramitación ordinaria, do “SERVIZO PARA O REFLOTAMENTO, REMOCIÓN E XESTIÓN DE RESTOS DO BUQUE PESQUEIRO L´ETEL AFUNDIDO NO PORTO DE RIBEIRA”.

Expediente 12/2020/CNTSE, suxeito a regulación harmonizada. 

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos é o seguinte:               

                                                  

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=781073

 

O prazo de presentación de ofertas remata o 23 DE FEBREIRO DE 2020