Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

ANUNCIO da contratación mediante procedemento aberto ordinario e sistema multicriterio, das obras de "Reposición e reforzo de pavimentos esgotados en diversos portos".

Con data martes 02 de Xullo de 2024, foi publicado, directa e automáticamente dende PLATIÓN, na Plataforma de Contratos de Galicia e na Plataforma Silex, o correspondente anuncio de licitación da "CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO ORDINARIO E SISTEMA MULTICRITERIO, DAS OBRAS DE REPOSICIÓN E REFORZO DE PAVIMENTOS ESGOTADOS EN DIVERSOS PORTOS”.

  • Expediente PRG 2024-0018, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Plataforma de Contratos, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte:

 

NOTA: A data de presentación de ofertas remata o 29 de xullo de 2024  ás 14:00 horas.