Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación da obra de “Rehabilitación e mellora do peirao mexilloeiro do Porto de Moaña”

Con data 14 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “Rehabilitación e mellora do peirao mexilloeiro do Porto de Moaña”,

  • Expediente PRG-2022-0139, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte:

 

Poden descargar o proxecto completo a través da segunte ligazón: