Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “MELLORAS NO EDIFICIO DA LONXA DE PORTOCUBELO” (A CORUÑA). Expediente PRG-2022-0129

Con data 5 de setembro de 2022 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema mulctiriterio, para a contratación das obras de “MELLORAS NO EDIFICIO DA LONXA DE PORTOCUBELO” (A CORUÑA).

  • Expediente PRG-2022-0129, non suxeitas a regulación harmonizada.

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, e a seguinte:

https://www.contratosdegalicia.ga/consultaOrganismo.jsp?lang=gl&ID=800&N=34&OR=34&SORT=2&ORDER=2

 

Poden descargar o proxecto a travé do segunte enlace: