Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das OBRAS DE “REFORZO ESTRUTURAL DO VIAL INTERIOR DO PORTO DE MALPICA” (Expte. PRG-2021-0067)

Con data 16 de xullo de 2021, faise público, no SILEX e no Perfil do Contratante, o anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de REFORZO ESTRUTURAL DO VIAL INTERIOR DO PORTO DE MALPICA”.

  • Expediente PRG-2021-0067, non suxeito a regulación harmonizada. 

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente e o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=802549&OR=34&ID=801&S=C&lang=gl

 

Pode descargar a documentación do proxecto das obras dende o seguinte enlace: