Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación do Servizo DE “SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LOS PUERTOS DE GALICIA DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA”

Con data 6 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación do servizo deSERVICIO DE LIMPIEZA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LOS PUERTOS DE GALICIA DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PORTOS DE GALICIA”.

  • Expediente PRG-2022-0130, suxeitas a regulación harmonizada.

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte: