Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación das obras de “Ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro"

Con data 30 de xuño de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación ,mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “Ampliación das instalacións para embarcacións menores en Celeiro”.

  • Expediente PRG-2022-0086, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte:

 

Poden descargar o proxecto completo a través da segunte ligazón: