Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

ANUNCIO de licitación da "Contratación mediante procedemento aberto simplificado abreviado (supersimplificado) a licitación da subministración, en réxime de alugueiro, sen opción de compra, de equipos multifunción de impresión para os servizos centrais e periféricos (delegacións: a coruña, lugo e pontevedra) da entidade pública empresarial Portos de Galicia”

Con data martes, 9 de abril de 2024, foi publicado, directa e automáticamente dende PLATIÓN, na plataforma de contratos de galicia e na plataforma SILEX, o correspondente anuncio de licitación da contratación mediante procedemento aberto simplificado abreviado (supersimplificado) a licitación da “subministración, en réxime de alugueiro, sen opción de compra, de equipos multifunción de impresión para os servizos centrais e periféricos (delegacións: a coruña, lugo e pontevedra) da entidade pública empresarial portos de galicia (epepg)”.

 

  • Expediente PRG-2023-0163, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

A ruta de acceso ao enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos e demais documentos do expediente, sendo esta a seguinte: