Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Anuncio de licitación da Dragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao de Mirasol e dársena pesqueira. Fase I.

Con data 1 de agosto de 2023 faise público, no Perfil do Contratante e no SILEX, o Anuncio de licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación das obras de “Dragaxe no porto de Ribadeo 2022-2026. Canle de acceso, peirao de Mirasol e dársena pesqueira. Fase I". 

  • Expediente PRG-2023-0107, non suxeitas a regulación harmonizada.

 

Os licitadores interesados poden acceder aos pregos e demais documentos do expediente na seguinte ligazón á Plataforma de Contratos de Galicia que correspóndese coa URL seguinte:

 

Tamén poden descargar os documentos do proxecto a través das seguntes ligazóns: