Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Mantemento dos elementos de extinción da lume da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia

A dia de hoxe 8/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación do servizo de  “Mantemento dos elementos de extinción da lume da Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia

CLAVE: 5/2019/CNTSE.

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=770233 

Tamén pode consultar os pregos técnico e administrativo nas seguintes ligazóns.