Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Nova pasarela no porto de Moaña (Pontevedra) - Expediente 16/2020/CNTOB

Con data 11/12/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación, mediante procedemento aberto simplificado e sistema multicriterio, para a contratación, mediante tramitación ordinaria e anticipada do gasto, das obras de “Nova pasarela no porto de Moaña" (Pontevedra), non suxeitas a regulación harmonizada.

Expediente: 16/2020/CNTOB .

 

O enderezo do Perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder aos pregos é o seguinte:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=798325

 

Pode consultar o proxecto na seguinte ligazón: