Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Obra de dragaxe no Porto de Carril (Pontevedra) - Expediente: 15/2020/CNTOB

O día 5/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da "Obra de dragaxe no Porto de Carril" (Pontevedra)

Expediente: 15/2020/CNTOB, non suxeita a regulación harmonizada.

 

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos:                                                                 

     https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=790910

 

Así mesmo pode consultar o proxecto técnico na seguinte ligazón: