Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Obra de reforma, mellora de instalacions aboiantes de atraque no porto de O Testal” (A Coruña). Expediente 14/2020/CNTOB

O día 4/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da “Obra de reforma, mellora de instalacions aboiantes de atraque no porto de testal” (A Coruña).

Expediente 14/2020/CNTOB”, non suxeita a regulación harmonizada.

 

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos:                                                                   

     https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=791636

 

Así mesmo pode consultar o proxecto técnico na seguinte ligazón: