Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Obra de reposición da cuberta na Lonxa de Muxia (A Coruña) - Expediente: 12/2020/CNTOB

O día 05/11/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da Obra de reposición da cuberta na Lonxa de Muxia (A Coruña)".

Expediente: 12/2020/CNTOB, non suxeita a regulación harmonizada.

 

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos:                                                                   

     https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=764981

 

Así mesmo pode consultar o proxecto técnico na seguinte ligazón: