Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Obras de dragaxe no porto do Grove (Pontevedra)

O día 20/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto unicriterio para a contratación da obra “Dragado no porto do Grove (Pontevedra)

Expte.: 11/2020/CNTOB.

 

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=781071

Pode consultar o proxecto técnico na seguinte ligazón.