Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Obras de "Reposición de elementos de protección en varios portos"

O día 22/10/2020 publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación das obras de "Reposición de elementos de protección en varios portos”.

Expte.: 9/2020/ CNTOB

 

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos é:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=763726

Así mesmo pode consultar o proxecto técnico na seguinte ligazón: