Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Servizo de plans de adaptación ao cambio climático dos portos xestionados pola Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia

O dia 29/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación do Servizo de plans de adaptación ao cambio climático dos portos xestionados pola Entidade Pública Empresarial Portos de Galicia.

Expediente 11/2020/CNTSE

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos é:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=781072