Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Servizo de pólizas de seguros á frota de vehículos da entidade pública empresarial Portos de Galicia

A día 23.09.2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto supersimplificado para a contratación dun servizo de Pólizas de seguros á frota de vehículos da EPE Portos de Galicia.

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos é o seguinte: https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=760674.

Na seguinte ligazón pode consultar o Cadro de Características do Contrato (CCC) e o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).