Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Servizo de vixilancia integral e control de accesos nas instalacións portuarias dependentes da E.P.E. Portos de Galicia suxeitas á aplicación do código internacional para a protección dos buques e das instalacions portuarias (código PBIP), suxeito a regulación harmonizada

O dia 29/10/2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación do Servizo de vixilancia integral e control de accesos nas instalacións portuarias dependentes da E.P.E. Portos de Galicia suxeitas á aplicación do código internacional para a protección dos buques e das instalacions portuarias (código PBIP), suxeito a regulación harmonizada.

Expediente 10/2020/CNTSE

O enderezo do perfil de contratante, para que os licitadores interesados poidan acceder os pregos é:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=791633

 

Outra documentación dispoñible: