Volver ao contido

Contido web

Modelos e formularios

 1. Modelos de aval bancario para garantías/fianzas (provisional, defintitva ou construción e de explotación. Anéxase unha nota informativa sobre a presentación das mesmas
 2. Formulario de domiciliación de pago de recibos.
 3. Formulario de solicitude de aprazamento / fraccionamento de débedas.
 4. Formulario de solicitude por sede electrónica de concesión no dominio público portuario.
 5. Formulario de solicitude por sede electrónica de concesión no dominio público portuario (simplificado para Concellos).
 6. Formulario de solicitude por rexistro físico de concesión no dominio público portuario.
 7. Formulario de solicitude por sede electrónica de autorización temporal no dominio público portuario.
 8. Formulario de solicitude por sede electrónica de prórroga de concesión no dominio público portuario.
 9. Formulario de solicitude por sede electrónica de transmisión de concesión no dominio público portuario.
 10. Formulario de solicitude por sede electrónica de transmisión de concesión por alleamento de acción no dominio público portuario.
 11. Formulario de solicitude por sede electrónica de cesión parcial de concesión no dominio público portuario.
 12. Formulario de solicitude por sede electrónica de modificación  de concesión no dominio público portuario.
 13. Formulario de solicitude por sede electrónica de hipoteca de concesión no dominio público portuario.
 14. Formulario de solicitude por sede electrónica de replanteo e nomeamento de director das obras a realizar na concesión no dominio público portuario.
 15. Formulario de solicitude por sede electrónica de recoñecemento final das obras realizadas na concesión do dominio público portuario.
 16. Formulario de solicitude por sede electrónica de obras menores conservación de concesión no dominio público portuario
 17. Formulario de solicitude por sede electrónica de devolución de garantía de concesión no dominio público portuario.
 18. Formulario de solicitude por sede electrónica de prórroga presentación proxecto construtivo e obras en concesión no dominio público portuario
 19. Formulario de solicitude xenérica de praza de atraque para 7ª lista.
 20. Formulario de solicitude por sede electrónica de prórroga de obras de concesión no dominio público portuario.
 21. Formulario de solicitude por sede electrónica de prórroga presentación proxecto construtivo e obras no dominio público portuario.
 22. Formulario de solicitude por sede electrónica de renuncia tramitación concesión no dominio público portuario.
 23. Formulario de solicitude por sede electrónica de renuncia parcial en concesión no dominio público portuario.
 24. Formulario de solicitude por sede electrónica de renuncia total a concesión no dominio público portuario.
 25. Formulario de solicitude por sede electrónica de obras en el dominio público portuario no concesionado
 26. Formulario de solicitude por sede electrónica dunha autorización puntual e extraordinaria para utilización do dominio público portuario para extracción de semente de mexillón