Volver ao contido

Contido web

O Artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece o dereito e a obriga de relacionarse coas Administracións Públicas nos seguintes casos:

Modelos e formularios

01. FICHA TÉCNICA BÁSICA DE SOLICITUDE DE EXECUCIÓN DE OBRAS NON DESMONTABLES* E/OU INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DESMONTABLES. Obrigatorio presentar nos seguintes casos:
  1. Solicitude de NOVA CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  2. Solicitude de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  3. Solicitude de realización de OBRAS DE CONSERVACIÓN non desmontables* e/ou CONSERVACIÓN DE INSTALACIÓNS de equipamentos desmontables*.

* Nota aclaratoria importante: o carácter de desmontable (ou non), ven determinado polo disposto no Art. 51.2 da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas

GARANTÍAS/FIANZAS