Saltar al contenido

Visor de contenido web

O Artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de octubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece o dereito e a obriga de relacionarse coas Administracións Públicas nos seguintes casos:

Modelos e formularios

01. FICHA TÉCNICA BÁSICA DE SOLICITUDE DE EXECUCIÓN DE OBRAS NON DESMONTABLES* E/OU INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DESMONTABLES. Obrigatorio presentar nos seguintes casos:
  1. Solicitude de NOVA CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  2. Solicitude de MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN na que se solicite a execución de obras non desmontables* e/ou instalacións de equipamentos desmontables*.
  3. Solicitude de realización de OBRAS DE CONSERVACIÓN non desmontables* e/ou CONSERVACIÓN DE INSTALACIÓNS de equipamentos desmontables*.

* O carácter de desmontable (ou non), ven determinado polo disposto no Art. 51.2 da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas

Pode descargar a zona de servizo de calquera porto dependente da Comunidade Autónoma de Galicia desde o visor do Plan Básico Autonómico. Para descargar a zona de servizo que precise:
  1. Pulse na icona  Selección de capas > Afeccións que clasifican solo rústico de especial protección > Portos > Portos de Galicia.
  2. Pulse na icona Descargar cartografía da capa .